Aktuality

Podání přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2020

Vážení maturanti, opakující či konající v náhradním termínu maturitní zkoušku,

přihlášky k maturitní zkoušce v opravném nebo náhradním termínu můžete podat osobně v těchto termínech v kanceláři školy: v úterý 19.11.2019 od 14 do 18 hodin a v úterý 26.11.2019 od 13 do 16 hodin.

Elektronicky na emailové adrese simon.vokal@danae.cz je školou doporučený termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2020 do pátku 29.11.2019.

Sledujte též webové stránky www.novamaturita.cz.

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy pro stávající studenty a uchazeče o studium ve školním roce 2019/2020 a od školního roku 2020/2021 jsou v měsíci listopadu stanoveny takto:

úterý 19. listopadu 2019 od 13 do 18 hodin a úterý 26. listopadu 2019 od 13 do 16 hodin.

V těchto termínech přijímáme přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2020, poskytujeme informace uchazečům o studium na naší škole ve š. r. 2019/2020 - doplňujeme stávající třídy a uchazečům o studium od š. r. 2020/2021 do prvních i do vyšších ročníků v denní, kombinované a distanční formě vzdělávání a v následujících oborech vzdělání:

dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání, 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium.

 

Návštěvní dny v průběhu školního roku 2019/2020

Návštěvní dny ve školním roce 2019/2020 v měsících září až listopad a leden až červen se pro nové uchazeče o studium na naší škole ve čtyřletých oborech s maturitou a ve dvouletém nástavbovém studiu s maturitou konají 

každé úterý od 13 do 18 hodin.

V měsících prosinec, červenec a srpen se na termínu návštěvy školy dohodněte s ředitelkou školy RNDr. Evou Vokálovou na telefonním čísle 602 360 166 nebo na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

 

Zveřejnění podmínek pro přijímání ke studiu od školního roku 2019/2020

Škola zveřejnila podmínky pro podávání přihlášek ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku od školního roku 2019-2020.

Informace k přijímání ke studiu najdete v části UCHAZEČ. 

 

 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola profiluje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 16.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 24.000,- Kč

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. 9. 2019 vstoupila škola do 28. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 1. 9. 2019

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

AKTUALITY

Podání přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2020

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy

Návštěvní dny v průběhu školního roku 2019/2020

Zveřejnění podmínek pro přijímání ke studiu od školního roku 2019/2020

Škola zveřejnila podmínky pro ...

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete