Aktuality

Nejbližší návštěvní den pro účely přijetí ke studiu ještě ve školním roce 2018/2019

Nejbližší návštěvní dny pro uchazeče o studium ve školním roce 2018/2019

je úterý 18. září 2018 od 13 do 18 hodin a

úterý 25. září 2018 od 13 do 18 hodin.

Přijímáme do nástavbového studia a do čtyřletých oborů studia.

Přijímáme i do vyšších ročníků studia v kombinované a distanční formě. 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola profiluje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 16.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 26.000,- Kč

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme všechny absolventy tříletých a tříapůlletých učebních oborů s výučním listem, že při zahájení dvouletého nástavbového studia na naší škole od září 2018, nebudete konat povinnou maturitní zkoušku z matematiky. 

Dvouleté nástavbové studium v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání organizujeme v kombinované, dálkové a distanční formě vzdělávání.

Bližší informace najdete v části uchazeč nebo na vyžádání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz u ředitelky školy. 

Uchazeči o studium na naší škole mohou zaslat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz své iniciály (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo) a uvedou formu vzdělávání, kterou si vybrali. Uchazeči o studium od druhého ročníku přiloží i oboustranně naskenované vysvědčení z prvního ročníku na původní škole. Na Váš email s iniciály nebo dotazy vám vedení školy obratem odpoví.

Stále přijímáme přihlášky ke studiu od školního roku 2018/2019 - od prvního i od vyššího ročníku

Zájemci o dvouleté nástavbové studium s maturitou v oboru 64-41-L-51 Podnikání, kombinovaná a distanční forma vzdělávání

zájemci o čtyřleté studium v oborech 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná a distanční forma vzdělávání 

mohou podat přihlášku ke studiu od školního roku 2018/2019. 

Stačí zaslat Vaše údaje potřebné pro přihlášení ke studiu: jméno a příjmení uchazeče, rodné číslo, místo narození, bydliště, emailová adresa a telefonní číslo na adresu ředitelky školy eva.vokalova@danae.cz.

Vedení školy Vás seznámí s konkrétním postupem přijetí ke studiu. Přijímací zkoušky nejsou v dalších kolech přijímacího řízení předepsány. 

VYUŽIJTE MOŽNOST ZAHÁJENÍ STUDIA, KDY NEBUDETE KONAT POVINNOU MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY.

 

 

 

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole v průběhu školního roku

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole se v průběhu školního roku, tj. od začátku září do konce května, konají každé úterý od 14 do 18 hodin. Poskytneme vám informace ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku. 

Zájemcům o studium poskytneme informace na základě Vašeho dotazu i elektronicky na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166. 

Podávání přihlášek ke studiu od školního roku 2018/2019

Pro další kola přijímacího řízení podávejte přihlášky ke studiu na naší škole v níže uvedených oborech na formulářích, které najdete na webovém odkazu http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

Další podrobnosti k přijímacímu řízení najdete v části uchazeč.

Pro zjednodušení mohou uchazeči o studium na naší škole zaslat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz své iniciály (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo) a uvedou obor vzdělání, který si vybrali. Uchazeči o studium od vyššího ročníku přiloží i oboustranně naskenovaná všechna vysvědčení z dosavadního studia na střední škole. Na Váš email s iniciály nebo dotazy vám vedení školy obratem odpoví.

VYUŽIJTE MOŽNOST ZAHÁJENÍ STUDIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019, KDY NEBUDETE KONAT POVINNOU MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI. 

NÁVŠTĚVNÍ DNY SE KONAJÍ KAŽDÉ ÚTERÝ OD 14 DO 18 HODIN.

 

26. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že o prázdninách 2018 zaznamenala škola 26. výročí své úspěšné existence.

Školním rokem 2018/2019 vstoupí škola do 27. roku svého působení v systému soukromých škol vedených v Rejstříku škol ČR.  

V Praze 31.7.2018

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

AKTUALITY

Nejbližší návštěvní den pro účely přijetí ke studiu ještě ve školním roce 2018/2019

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme ...

Stále přijímáme přihlášky ke studiu od školního roku 2018/2019 - od prvního i od vyššího ročníku

Zájemci o dvouleté nástavbové studium s ...

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole v průběhu školního roku

Dny otevřených dveří pro uchazeče ...

Podávání přihlášek ke studiu od školního roku 2018/2019

Pro další kola přijímacího řízení ...

26. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete