Aktuality

Ještě stále přijímáme přihlášky ke studiu od š. r. 2019/2020 - přijetí bez přijímacích zkoušek - doplnění posledních volných míst

Ředitelka školy vypsala dne 1. 9. 2019 další kolo pro podání přihlášky ke studiu v následujících oborech a formách vzdělávání od 1. ročníku a do vyššího ročníku:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná  a distanční forma vzdělávání - čtyřleté studium, ,

 63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná  a distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 

64-41-L-51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium, kombinovaná  a distanční forma vzdělávání.

DOPLŇUJEME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA.

PŘIJETÍ JE MOŽNÉ DO 1. ROČNÍKU NEBO DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU - podle absolvovaného předchozího nedokončeného vzdělání na jiné střední škole.

KE STUDIU BUDETE PŘIJATI BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

 Návštěvní dny pro získání informací o studiu a podání přihlášky ke studiu jsou

uvedeny v části "Nejbližší návštěvní den ředitelky školy". 

Za účelem získání informací o studiu můžete kontaktovat ředitelku školy RNDr. Eva Vokálovou telefonicky na čísle 602 360 166 (každý pracovní den od 8 do 18 hodin) nebo mailem na adrese eva.vokalova@danae.cz. 

Přihlášku ke studiu můžete také zaslat mailem na formuláři SEVT nebo údaje o uchazeči o studium do zašlete mailem na adresu eva.vokalova@danae.cz. Potřebné údaje jsou: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, bydliště dle občanského průkazu, doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa a uveďte obot vzdělání, formu vzdělávání a ročník, do kterého se hlásíte. 

Všechny Vaše emailové dotazy a přihlášky ke studiu budou podle časových možností vedení školy  vyřízeny. 

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy pro uchazeče o studium od školního roku 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Návštěvním dnem je úterý 17. září 2019 od 13 do 18 hodin a

v úterý 24. září 2019 od 13 do 18 hodin.

Školu můžete osobně navštívit též v sobotu 14. září 2019 od 10 do 15 hodin.

Přijímáme uchazeče o studium na naší škole do prvních i do vyšších ročníků v kombinované a distanční formě vzdělávání

v následujících oborech vzdělání:

dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání, 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium.

 

Návštěvní dny v průběhu školního roku 2019/2020

Návštěvní dny v průběhu školního roku 2019/2020 se pro nové uchazeče o studium na naší škole ve čtyřletých oborech s maturitou a ve dvouletém nástavbovém studiu s maturitou 

každé úterý od 13 do 18 hodin.

 

Přijetí do dvouletého nástavbového studia bez povinné maturity z matematiky

Pokud zahájíte na naší škole od 1. 9. 2019 dvouleté nástavbové studium kombinovanou nebo distanční formou, nebudete konat povinnou maturitu z matematiky.

Přihlášky k dvouletému nástavbovému studiu podejte na formuláři SEVT co nejdříve.

Přihlášku ke studiu najdete na webovém odkazu 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Uchazeči o studium na naší škole mohou také zaslat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz své iniciály (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo) a uvedou formu vzdělávání, kterou si vybrali. Uchazeči o studium od druhého ročníku nástavbového studia přiloží i oboustranně naskenované vysvědčení z prvního ročníku na původní škole. Na Váš email s iniciály nebo dotazy vám vedení školy obratem odpoví.

 

Zveřejnění podmínek pro přijímání ke studiu od školního roku 2019/2020

Škola zveřejnila podmínky pro podávání přihlášek ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku od školního roku 2019-2020.

Informace k přijímání ke studiu najdete v části UCHAZEČ. 

Návštěvní dny za účelem získání informací ke studiu na naší škole se konají

každé úterý od 13 do 18 hodin.

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola profiluje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 16.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 24.000,- Kč

27. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že v roce 2019 zaznamená škola 27. výročí své úspěšné existence.

V Praze 20. 12. 2018

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

AKTUALITY

Ještě stále přijímáme přihlášky ke studiu od š. r. 2019/2020 - přijetí bez přijímacích zkoušek - doplnění posledních volných míst

Ředitelka školy vypsala dne 1. 9. ...

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy

Návštěvní dny v průběhu školního roku 2019/2020

Přijetí do dvouletého nástavbového studia bez povinné maturity z matematiky

Pokud ...

Zveřejnění podmínek pro přijímání ke studiu od školního roku 2019/2020

Škola zveřejnila podmínky pro ...

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

27. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete