Aktuality

Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2019

Přihlašování k maturitní zkoušce v termínu jaro 2019 osobně probíhá u p. Simona Vokála v kanceláři školy v těchto termínech:
 
úterý 6.11., 13.11. a 20.11.2018, vždy od 14 do 19 hodin. 
 
Maturanti opakující MZ z nějakého předmětu nebo všichni ti, kteří si konání MZ odložili na jarní termín 2019, mohou podat přihlášku k MZ jaro 2019 buď osobně ve výše uvedených termínech nebo elektronicky u p. Simona Vokála na emailové adrese simon.vokal@danae.cz nejdéle do pátku 30.11.2018 do 13 hodin.
 
Odesílání přihlášek probíhá 30.11.2018 odpoledne a pak už není možno se k MZ jaro 2019 přihlásit. 
 
V Praze dne 16.10.2018, RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

Nejbližší návštěvní den pro účely přijetí ke studiu ještě ve školním roce 2018/2019

Nejbližší návštěvní den pro uchazeče o studium ve školním roce 2018/20 a

o studium od nového školního roku 

je úterý 27. listopadu 2018 od 13 do 18 hodin.

Další návštěvní dny se konají v lednu

ve dnech 8. 1., 15. 1., 22. 1. a 29. 1. 2019 vždy od 13 do 18 hodin.  

Přijímáme do prvních i do vyšších ročníků studia v kombinované a distanční formě. 

 

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole v průběhu školního roku

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole se v průběhu školního roku, tj. od začátku září do konce května, konají každé úterý od 13 do 18 hodin. Poskytneme vám informace ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku. 

Zájemcům o studium poskytneme informace na základě Vašeho dotazu i elektronicky na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166. 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola profiluje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 16.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 26.000,- Kč

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme všechny absolventy tříletých a tříapůlletých učebních oborů s výučním listem, že při zahájení dvouletého nástavbového studia na naší škole od září 2018, nebudete konat povinnou maturitní zkoušku z matematiky. 

Dvouleté nástavbové studium v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání organizujeme v kombinované, dálkové a distanční formě vzdělávání.

Bližší informace najdete v části uchazeč nebo na vyžádání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz u ředitelky školy. 

Uchazeči o studium na naší škole mohou zaslat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz své iniciály (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo) a uvedou formu vzdělávání, kterou si vybrali. Uchazeči o studium od druhého ročníku přiloží i oboustranně naskenované vysvědčení z prvního ročníku na původní škole. Na Váš email s iniciály nebo dotazy vám vedení školy obratem odpoví.

26. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že o prázdninách 2018 zaznamenala škola 26. výročí své úspěšné existence.

Školním rokem 2018/2019 vstoupí škola do 27. roku svého působení v systému soukromých škol vedených v Rejstříku škol ČR.  

V Praze 31.7.2018

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

AKTUALITY

Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2019

Nejbližší návštěvní den pro účely přijetí ke studiu ještě ve školním roce 2018/2019

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole v průběhu školního roku

Dny otevřených dveří pro uchazeče ...

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme ...

26. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete