Aktuality

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na naší škole se konají každé úterý od 14 do 18 hodin.

Zájemcům o studium poskytneme informace i elektronicky na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166. 

Podávání přihlášek ke studiu od školního roku 2018/2019

Pro 1. kolo přijímacího řízení podávejte přihlášky ke studiu na naší škole v níže uvedených oborech DO ČTVRTKA 1. BŘEZNA 2018 na formulářích, které najdete na webovém odkazu http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

Další podrobnosti k přijímacímu řízení najdete v části uchazeč. 

Ve středu dne 14. března 2018 se bude konat informativní schůzka pro všechny přihlášené uchazeče o studiu na naší škole a o organizaci přijímacího řízení. Na tuto informativní schůzku budou všichni uchazeči pozváni elektronicky.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI. 

NÁVŠTĚVNÍ DNY SE KONAJÍ KAŽDÉ ÚTERÝ OD 14 DO 18 HODIN.

 

Doplnění ročníků ve školním roce 2017/2018

V průběhu školního roku 2017/2018 bude škola doplňovat volná místa přijímáním uchazečů o studium, kteří splní podmínky pro přijetí, do následujících ročníků, oborů vzdělání a forem vzdělávání:

Do 1., 2. a 3. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium

Do 4. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie - pouze do listopadu a tedy do přihlášení k maturitě

Do 1. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium

Do 2. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium - pouze do listopadu a tedy do přihlášení k maturitě

Do distanční formy vzdělávání může škola přijme uchazeče v průběhu školního roku na základě prověření studijních předpokladů do požadovaného ročníku a oboru vzdělání (čtyřleté studium v oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/02 Obchodní akademie, dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání).

V případě zájmu o studium na škole DANAÉ zašlete prosím Vaše jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, bydliště, doručovací adresu a telefonní číslo na emailovou adresu ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte dalších informací souvisejících s přijetím ke studiu.

Návštěvní dny vedení školy pro naše studenty i uchazeče o studium v průběhu školního roku 2017/2018

Pro naše žáky, maturanty a uchazeče o studium od školního roku 2017/2018 vypisujeme tyto návštěvní dny ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové (stávající studenti a noví uchazeči) a jejího organizačního zástupce p. Simona Vokála (stávající studenti a zajištění maturitních zkoušek):
každé úterý od 13 do 18 hodin. 

Mimo návštěvní dny můžete ředitelku školy RNDr. Evu Vokálovou kontaktovat na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo na telefonním čísle 602 360 166 a jejího organizačního zástupce pana Simona Vokála na emailové adrese  simon.vokal@danae.cz nebo na telefonním čísle 774 369 040.

25. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že o prázdninách 2017 oslavila škola 25. výročí své úspěšné existence.

Školním rokem 2017/2018 vstoupila škola do 26. roku své existence.  

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola profiluje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 16.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 26.000,- Kč

AKTUALITY

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na naší škole se ...

Podávání přihlášek ke studiu od školního roku 2018/2019

Pro 1. kolo přijímacího řízení ...

Doplnění ročníků ve školním roce 2017/2018

V průběhu školního roku 2017/2018 bude ...

Návštěvní dny vedení školy pro naše studenty i uchazeče o studium v průběhu školního roku 2017/2018

Pro naše žáky, maturanty a uchazeče o ...

25. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

Kde nás najdete