Aktuality

Zveřejnění podmínek pro přijímání ke studiu od školního roku 2019/2020

Dnešního dne zveřejnila škola podmínky pro podávání přihlášek ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku od školního roku 2019-2020.<-strong><-p>

Informace k přijímání ke studiu najdete v části UCHAZEČ. <-p>

Návštěvní dny za účelem získání informací ke studiu na naší škole se konají<-strong><-p>

každé úterý od 13 do 18 hodin.<-span><-strong><-p>

Nejbližší návštěvní den ředitelky školy

Nejbližší návštěvní den ředitelky školy pro uchazeče o studium ve školním roce 2018/2019 a

pro uchazeče o studium od nového školního roku 

je úterý 8. ledna 2019 od 13 do 18 hodin.

Další návštěvní dny se konají v lednu

ve dnech 15. 1., 22. 1. a 29. 1. 2019 vždy od 13 do 18 hodin.  

Přijímáme do prvních i do vyšších ročníků studia v kombinované a distanční formě od školního roku 2019/2020 a doplňujeme stávající třídy ještě v tomto školním roce. . 

 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola profiluje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 16.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 24.000,- Kč

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme všechny absolventy tříletých a tříapůlletých učebních oborů s výučním listem, že při zahájení dvouletého nástavbového studia na naší škole od září 2019, nebudete konat povinnou maturitní zkoušku z matematiky. 

Dvouleté nástavbové studium v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání organizujeme v kombinované, dálkové a distanční formě vzdělávání.

Bližší informace najdete v části uchazeč nebo na vyžádání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz u ředitelky školy. 

Uchazeči o studium na naší škole mohou zaslat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz své iniciály (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo) a uvedou formu vzdělávání, kterou si vybrali. Uchazeči o studium od druhého ročníku přiloží i oboustranně naskenované vysvědčení z prvního ročníku na původní škole. Na Váš email s iniciály nebo dotazy vám vedení školy obratem odpoví.

27. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že v roce 2019 zaznamená škola 27. výročí své úspěšné existence.

V Praze 20. 12. 2018

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

AKTUALITY

Zveřejnění podmínek pro přijímání ke studiu od školního roku 2019/2020

Dnešního dne zveřejnila škola ...

Nejbližší návštěvní den ředitelky školy

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme ...

27. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete