Aktuality

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy a dny otevřených dveří - informace ke dni 20. 5. 2020

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy pro stávající studenty a dny otevřených dveří pro uchazeče o studium ve školním roce 2019/2020 a od školního roku 2020/2021 jsou v měsíci červnu 2020 stanoveny takto:

pondělí 1. června a úterý 2. června 2020 od 10 do 15 hodin,

pondělí 8. června 2020 od 10 do 12 hodin,

Dále víkend 13. června, 14., června, pátek 19. června, víkend 20., 21. června 2020, vždy od 10 do 15 hodin

a úterý 23. června a 30. června 2020 vždy od 10 do 12 hodin.  

Všichni žáci, vyučující a uchazeči o studium, případně jiné návštěvy se předem ohlásí ředitelce školy na emailovou adrese eva.vokalova@danae.cz. Při příchodu do budovy školy, při pobytu v prostorách školy a při odchodu ze školy jsou všichni účastníci povinni dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření vydaná MŠMT ČR dne 30.4.2020.  

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2020/2021 přijímáme do kombinované a distanční formy vzdělávání v těchto oborech vzdělání:

dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání, 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium a 

63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium.

AKTUALITY

Termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku v 1. kole do 2. března 2020

Didaktické testy z CJL a MAT se pro uchazeče ...

Stále můžete zasílat přihlášky ke studiu od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v úterý 1. května ...

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy a dny otevřených dveří - informace ke dni 20. 5. 2020

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 - aktuální informace ke dni 2. 5. 2020

Aktuální informace pro žáky školy k obnovení účasti žáků ve škole ve školním roce 2019/2020 - ke dni 2. 5. 2020

Na ...

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 číslo 201

Na ...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020

V ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete