Aktuality

Návštěvní dny ředitelky školy o prázdninách - informace ke dni 30. 6. 2020

Návštěvní dny ředitelky školy o prázdninách 2020 budou zveřejněny aktuálně.

Nejbližší stanovené návštěvní dny ředitelky školy pro stávající studenty a dny otevřených dveří pro uchazeče o studium od školního roku 2020/2021 jsou v měsíci srpnu 2020 stanoveny takto:

středa 26. srpna 2020 od 11 do 14 hodin a

v pondělí 31. srpna 2020 od 11 do 17 hodin 

Všichni žáci, vyučující a uchazeči o studium, případně jiné návštěvy se předem ohlásí ředitelce školy na emailovou adrese eva.vokalova@danae.cz. Při příchodu do budovy školy, při pobytu v prostorách školy a při odchodu ze školy jsou všichni účastníci povinni dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření.  

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2020/2021 můžete zasílat mailem na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz i během prázdnin, a to do kombinované a distanční formy vzdělávání v těchto oborech vzdělání:

dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání, 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium a 

63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium.

AKTUALITY

Zasílání přihlášek k maturitní zkoušce v termínu podzim 2020

Přihlášky k maturitní zkoušce v ...

I o prázdninách můžete zasílat přihlášky ke studiu od š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v pondělí 1. ...

Návštěvní dny ředitelky školy o prázdninách - informace ke dni 30. 6. 2020

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete