Aktuality

Přijetí do dvouletého nástavbového studia bez povinné maturity z matematiky

Pokud zahájíte na naší škole ve školním roce 2019/2020 dvouleté nástavbové studium kombinovanou nebo distanční formou, nebudete konat povinnou maturitu z matematiky.

Přihlášky k dvouletému nástavbovému studiu podejte na formuláři SEVT co nejdříve.

Přihlášku ke studiu najdete na webovém odkazu 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Uchazeči o studium na naší škole mohou také zaslat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz své iniciály (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo) a uvedou formu vzdělávání, kterou si vybrali. Uchazeči o studium od druhého ročníku nástavbového studia přiloží i oboustranně naskenované vysvědčení z prvního ročníku na původní škole. Na Váš email s iniciály nebo dotazy vám vedení školy obratem odpoví.

 

AKTUALITY

Termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku v 1. kole do 2. března 2020

Didaktické testy z CJL a MAT se pro uchazeče ...

Stále můžete zasílat přihlášky ke studiu od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v úterý 1. května ...

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy a dny otevřených dveří - informace ke dni 20. 5. 2020

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 - aktuální informace ke dni 2. 5. 2020

Aktuální informace pro žáky školy k obnovení účasti žáků ve škole ve školním roce 2019/2020 - ke dni 2. 5. 2020

Na ...

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 číslo 201

Na ...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020

V ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete