Aktuality

Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v úterý 3. března 2020 druhé kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání

63-41-M-02 Obchodní akademie, čtyřleté studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání 

64-41-L-51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání

Do každého z uvedených oborů vzdělání a forem vzdělávání škola vykazuje volnou kapacitu 25 míst.

Své přihlášky ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku zasílejte na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a přiložte oboustranně naskenovaná vysvědčení z dosud absolvovaného studia. Taktéž můžete na tuto emailovou adresu zaslat své údaje do přihlášky v této podobě: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, u nezletilých uchazečů jméno a příjmení zákonného zástupce včetně kontaktu na něj. 

Na výše uvedenou emailovou adresu můžete též zaslat požadavek na informaci o studiu v případě, že jste na nějaké jiné škole již studovali a z osobních, zdravotních nebo rodinných důvodů studium nedokončili. Ozveme se vám do dvou pracovních dnů. Poradíme, v jakém oboru vzdělání, formě vzdělávání a od jakého ročníku je studium na naší škole vhodné. 

Kompletní podrobné informace o přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 najdete v části UCHAZEČ. 

AKTUALITY

Plán MŠMT je konání maturitních zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek - ze dne 23. 3. 2020

Ministerstvo ...

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 číslo 201

Na ...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020

V ...

Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v úterý 3. března ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Pravidelné návštěvní dny v průběhu školního roku 2019/2020

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete