Aktuality

Aktuální informace pro žáky školy k obnovení účasti žáků ve škole ve školním roce 2019/2020 - ke dni 2. 5. 2020

Na základě dosavadních informací zveřejněných vládou ČR bude od 11. května 2020 obnovena možnost účasti žáků ve škole. Půjde především o žáky maturitních ročníků. Jejich účast ve škole bude zaměřena prvořadě na přípravu na maturitní zkoušky. Především doběhnou přípravné kurzy k MZ a uskuteční se konzultace žáků maturitních tříd za účelem přípravy k MZ v maturitních předmětech.

Maturitní zkoušky se dle stávajících informací budou konat v průběhu měsíce června. Přesné termíny konání společné části MZ a ústní části MZ budou stanoveny MŠMT ČR s ohledem na vývoj aktuální situace začátkem května. Poslední platná školská legislativní úprava vztahující se k organizaci a průběhu maturitní zkoušky 2020 je dostupná na webovém odkazu

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Vyhláška o hodnocení žáků školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je dostupná na webovém odkazu

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Dotazy k průběhu a organizaci ukončení školního roku 2019/2020 a k průběhu a organiozaci maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 můžete též zasílat na emailovou adresu ředitelky školy eva.vokalova@danae.cz.

Ve škole budou ředitelka školy a organizační zástupce ředitelky školy přítomni  

v úterý 12. května, 19. května a 26. května 2020 vždy od 14 do 18 hodin.

 

 

AKTUALITY

Termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku v 1. kole do 2. března 2020

Didaktické testy z CJL a MAT se pro uchazeče ...

Stále můžete zasílat přihlášky ke studiu od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v úterý 1. května ...

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy a dny otevřených dveří - informace ke dni 20. 5. 2020

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 - aktuální informace ke dni 2. 5. 2020

Aktuální informace pro žáky školy k obnovení účasti žáků ve škole ve školním roce 2019/2020 - ke dni 2. 5. 2020

Na ...

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 číslo 201

Na ...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020

V ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete