Aktuality

Stále můžete zasílat přihlášky ke studiu od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v úterý 1. května 2020 čtvrté kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání

63-41-M-02 Obchodní akademie, čtyřleté studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání 

64-41-L-51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání

Do každého z uvedených oborů vzdělání a forem vzdělávání škola vykazuje volnou kapacitu 20 míst.

Své přihlášky ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku zasílejte na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a přiložte oboustranně naskenovaná vysvědčení z dosud absolvovaného studia. Taktéž můžete na tuto emailovou adresu zaslat své údaje do přihlášky v této podobě: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, u nezletilých uchazečů jméno a příjmení zákonného zástupce včetně kontaktu na něj. 

Na výše uvedenou emailovou adresu můžete též zaslat požadavek na informaci o studiu v případě, že jste na nějaké jiné škole již studovali a z osobních, zdravotních nebo rodinných důvodů studium nedokončili. Ozveme se vám do dvou pracovních dnů. Poradíme, v jakém oboru vzdělání, formě vzdělávání a od jakého ročníku je studium na naší škole vhodné. 

Kompletní podrobné informace o přijímání ke studiu od školního roku 2020-2021 najdete v části UCHAZEČ. 

AKTUALITY

Termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku v 1. kole do 2. března 2020

Didaktické testy z CJL a MAT se pro uchazeče ...

Stále můžete zasílat přihlášky ke studiu od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy vypsala v úterý 1. května ...

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy a dny otevřených dveří - informace ke dni 20. 5. 2020

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 - aktuální informace ke dni 2. 5. 2020

Aktuální informace pro žáky školy k obnovení účasti žáků ve škole ve školním roce 2019/2020 - ke dni 2. 5. 2020

Na ...

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 číslo 201

Na ...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020

V ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2019 započala škola 28. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete