Aktuality

Doplnění ročníků ve školním roce 2017/2018

V průběhu školního roku 2017/2018 bude škola doplňovat volná místa přijímáním uchazečů o studium, kteří splní podmínky pro přijetí, do následujících ročníků, oborů vzdělání a forem vzdělávání:

Do 1., 2. a 3. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium

Do 4. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie - pouze do listopadu a tedy do přihlášení k maturitě

Do 1. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium

Do 2. ročníku kombinované formy vzdělávání v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium - pouze do listopadu a tedy do přihlášení k maturitě

Do distanční formy vzdělávání může škola přijme uchazeče v průběhu školního roku na základě prověření studijních předpokladů do požadovaného ročníku a oboru vzdělání (čtyřleté studium v oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/02 Obchodní akademie, dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání).

V případě zájmu o studium na škole DANAÉ zašlete prosím Vaše jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, bydliště, doručovací adresu a telefonní číslo na emailovou adresu ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte dalších informací souvisejících s přijetím ke studiu.

AKTUALITY

Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2019

Nejbližší návštěvní den pro účely přijetí ke studiu ještě ve školním roce 2018/2019

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole v průběhu školního roku

Dny otevřených dveří pro uchazeče ...

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme ...

26. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete