O škole / Historie školy

Škola s letitou historií

Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., poskytuje vzdělávání již od školního roku 1992/1993.

Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., byla založena a zařazena do sítě škol hl.města Prahy dne 11.6.1992 pod č.j. 19 049/92-26 jako Soukromá dívčí škola se sídlem v Praze 8, ulice Mazurská 1A/599. Zřizovatelkou školy byla RNDr. Eva Vokálová, fyzická osoba, IČO 16 499 671.

Ve škole se začalo vyučovat od 1. září školního roku 1992/1993 podle učebních plánů pro rodinné školy č.j. 19 412/91 ze dne 7.8.1991 v tříletém denním studiu ukončeném závěrečnými zkouškami a čtyřletém denním studiu ukončeném maturitou. Učební plán ve čtyřletém studiu byl zřizovatelkou školy postupně upraven a výuka byla oproti původnímu učebnímu plánu pro rodinné školy č.j. 19 412/91 rozšířena o povinný druhý cizí jazyk a výuku předmětů ekonomika a účetnictví. Tato schvalovací doložka je registrována MŠMT ČR pod č.j. 23 354/94-23. V prosinci roku 1993 převzala veškerá práva a povinnosti fyzické osoby RNDr. Evy Vokálové společnost s ručením omezením DANAÉ, se sídlem Volkova 1131, 198 00 Praha 9, zastoupená RNDr. Evou Vokálovou, IČO 60 199 083, vedená v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, vložka číslo C 24924 ze dne 2.12.1993. Úprava učebního plánu rodinné školy znamenala počátek cesty k výuce v ekonomických studijních oborech. MŠMT ČR pozitivně vyhovělo žádosti zřizovatelky a tak Soukromá dívčí škola získala nejen povolení užívat nový název, Soukromá střední škola DANAÉ, ale získala i povolení vyučovat od školního roku 1995/1996 ve čtyřletém studijním oboru Obchodní akademie. Otevřely se smíšené třídy, tedy v rámci obchodní akademie v naší škole začali studovat i chlapci. Současně s útlumem výuky ze strany MŠMT ČR ve studijním oboru Rodinná škola požádala zřizovatelka o výuku v dalším ekonomickém studijním oboru, Veřejnoprávní činnost, ve formě denního, dálkového a večerního studia. V tomto studijním oboru začala škola vyučovat od školního roku 1996/1997. V souladu s legislativním opatřením MŠMT ČR č.j. 32 432/96-6 ze dne 11.12.1996 a s usnesením Krajského obchodního soudu v Praze č.j. C 51 077/01 ze dne 26.3.1997 vstoupila Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., Svídnická lA/599, Praha 8, IČO 25116509, zastoupená RNDr. Evou Vokálovou do všech práv a povinností DANAÉ, spol. s r.o., Volkova 1131, Praha 9, a od 1.9.1997, tedy se zahájením školního roku 1997/1998, se stala novým provozovatelem školy. Tak se od 1.9.1997 stala Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., Svídnická lA/599, Praha 8 samostatným právním subjektem. Zápis společnosti s ručením omezeným Soukromá střední škola DANAÉ, Svídnická 1A/599, Praha 8 byl dne 18.1 2002 dle legislativních pokynů nahrazen  číslem výpisu 11835/2002. Od 1.9.1998 bylo škole povoleno vyučovat též v pětiletém dálkovém studiu při zaměstnání v oboru Obchodní akademie. Poslední úpravou ve struktuře forem studia bylo pozitivní schválení žádosti adresované MŠMT ČR o povolení výuky v externí formě studia v oborech Obchodní akademie a Veřejnoprávní činnost.

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 35 704/2005-21 ze dne 9.3.2006, byla škola zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s následujícími obory vzdělání:

1. 63-41-M/004 Obchodní akademie, denní studium, délka studia 4 roky

2. 63-41-M/004 Obchodní akademie, distanční studium, délka studia 4 roky

3. 63-41-M/004 Obchodní akademie, dálkové studium, délka studia 5 let

4. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, denní studium, délka studia 4 roky

5. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, distanční studium, délka studia 4 roky

6. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, dálkové studium, délka studia 5 let

7. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, večerní studium, délka studia 5 let

Dne 28.6.2006 schválilo MŠMT ČR škole možnost výuky v tzv. zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou ve vzdělávacím programu 63-41-M/004 Obchodní akademie (č.j. 16 652/2006-23) a ve vzdělávacím programu 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (č.j. 16 654/2006-23).

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 26 925/2006-21 ze dne 15.1.2007, bylo škole povoleno vyučovat od 1.9.2007 v nových studijních oborech

8. 64-41-L/524 Podnikání, denní studium, délka studia 2 roky

9. 64-41-L/524 Podnikání, dálkové studium, délka studia 3 roky

10. 79-41-K/401 Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky.

Dle rozhodnutí MŠMT ČR 14 496/2008-21 ze dne 15.7.2008, bylo škole povoleno vyučovat od 1.9.2008 v oborech 63-41-M/004 Obchodní akademie a 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, denní, dálkové a distanční stadium s výukou některých předmětů v anglickém jazyce.

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 19107/2009-21 ze dne 31.8.2009., bylo škole povoleno vyučovat v následujících oborech vzdělání od 1.9.2009 - podle školních vzdělávacích programů a včetně zkrácení dálkové formy vzdělávání z pěti let na čtyři roky:

1. 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

2. 63-41-M/02 Obchodní akademie, dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

3. 63-41-M/02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

4. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

5. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

6. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, distanční forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

7. 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

Dle rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 28672/2009-21 ze dne 28.12.2009., bylo škole povoleno vyučovat v následujících oborech vzdělání od 1.9.2010 - v nově zavedené kombinované formě vzdělávání a v nástavbovém studiu podle školního vzdělávacího programu a včetně zkrácení nástavbového studia u všech forem vzdělávání ze tří let na dva roky :

8.  63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

9. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky

10. 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky

11.  64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky

12. 64-41-L/51 Podnikání, distanční forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky           

13. 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 2 roky  

AKTUALITY

Ještě stále přijímáme přihlášky ke studiu od š. r. 2019/2020 - přijetí bez přijímacích zkoušek - doplnění posledních volných míst

Ředitelka školy vypsala dne 1. 9. ...

Nejbližší návštěvní dny ředitelky školy

Návštěvní dny v průběhu školního roku 2019/2020

Přijetí do dvouletého nástavbového studia bez povinné maturity z matematiky

Pokud ...

Zveřejnění podmínek pro přijímání ke studiu od školního roku 2019/2020

Škola zveřejnila podmínky pro ...

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

27. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete