Aktuality

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Nejbližší návštěvní den je stanoven 

na úterý 23. listopadu 2021 od 14 do 18 hodin. 

Žádáme, abyste nám vybraný čas návštěvy oznámili předem mailem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo sms na čísle 602 360 166 a abyste během návštěvy školy dodržovali aktuální hygienická pravidla a měli respirátor.

Bez dodržení těchto zásad není vstup žákům ani návštěvám do SSŠ DANAÉ povolen. 

 

Návštěvní dny v prosinci nejsou zatím stanoveny. Všechny ostatní dotazy či požadavky s vámi rádi vyřídíme telefonicky na čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 15 hodin nebo na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

 

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022

V průběhu školního roku můžete podávat přihlášky ke studiu na poslední volná místa do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:  

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - distanční forma vzdělávání - čtyřleté studium - 1. a 2. ročník - žádné místo

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium - 3. a 4. ročník - 10 míst

63-41-M-02 Obchodní akademie - distanční forma vzdělávání - čtyřleté studium - 1. až 4. ročník - 3 místa

64-41-L-51 Podnikání - distanční forma vzdělávání - dvouleté studium - 1. a 2. ročník - 10 míst

64-41-L-51 Podnikání - kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium - 1. a 2. ročník - 10 míst

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Přihlášky ke studiu na naší škole zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou.

Přihláška do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_20202021_nastavba_editovatelna.pdf

 

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní vysvědčení opět vydáváme ve stanovených návštěvních dnech. Při vstupu do objektu školy prosím dodržujte aktuální hygienická pravidla. 

Maturitní ani ročníková vysvědčení nezasíláme poštou. Nežádejte to po nás. Děkujeme za pochopení. 

 

Podání přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2022 podávají stávající studenti maturitních tříd a opakující maturanti následujícími dvěma způsoby:

  1. v úterý dne 9.11., 16.11. nebo 23.11.2021 vždy od 14 do 18 hodin osobně ve škole u p. Simona Vokála. Žádáme, abyste dodržovali při návštěvě školy aktuální hygienická pravidla nebo zvolili způsob číslo 2, 
  2. vyplněnou přihlášku zašlete v termínu od 1.11.2021 do 1.12.2021 do 12 hodin současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz a eva.vokalova@danae.cz.

    Po zadání přihlášek do systému CERTIS obdržíte tzv. výpis z přihlášky k MZ. Ten pečlivě pročtěte, zkontrolujte všechny zadané údaje a v případě, že ve výpisu z přihlášky shledáte chybu nebo nesprávný údaj, oznamte obratem p. Simonu Vokálovi na emailovou adresu simon.vokal@danae.cz

 Formulář přihlášky k maturitní zkoušce najdete na webovém odkazu https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ.pdf

 

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 19.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 19.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 24.000,- Kč

Dne 1. 9. 2021 započne škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. září 2021, tedy se zahájením školního roku 2021/2022, vstoupí škola do 30. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 18. června 2021

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy  

AKTUALITY

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022

V průběhu školního roku můžete ...

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započne škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete