Aktuality

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete stále zasílat

Stále můžete podávat přihlášky ke studiu od školního roku 2022/2023 do 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté

63-41-M/02 Obchodní akademie - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, dvouleté.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Ke studiu budete přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Uchazeči o přijetí v kombinované a distanční formě vzdělávání mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz.

Přihlášky do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, jsou k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_nastavby_editovatelna.pdf

Uchazeči o přijetí ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 přijatí ve 2. kole přijímacího řízení konaného dne 14.5.2022

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o studium v denní formě vzdělávání na naší škole,

ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 jsou na základě přijímacího řízení ze dne 14. 5. 2022 přijati tito uchazeči:

DES OA 33/22, DES OA 23/22, DES OA 10/22, DES OA 24/22, DES OA 06/22, DES OA 16/22, DES OA 15/22, DES OA 17/22, DES OA 21/22, DES OA 31/22, DES OA 13/22, DES OA 05/22, DES OA 12/22, DES OA 25/22

Náhradník: DES OA 20/22 - bude přijat ke studiu v případě uvolnění místa 

DES VSC 28/22, DES VSC 33/22, DES VSC 10/22, DES VSC 13/22, DES VSC 31/22, DES VSC 34/22, DES VSC 08/22, DES VSC 15/22, DES VSC 23/22, DES VSC 18/22, DES VSC 29/22, DES VSC 14/22, DES VSC 16/22

Náhradníci: DES VSC 32/22, DES VSC 26/22, DES VSC 09/22, DES VSC 21/22 - budou přijati ke studiu v případě uvolnění místa 

Prosím, aby přijatí zákonní zástupci přijatých uchazečů o studium v případě zájmu o studium na naší škole zaslali naskenovaný zápisový lístek na mailovou adresu pokud možno co nejdříve, nejdéle do 10 pracovních dnů.

Vydání rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a smlouvy o poskytování vzdělávání za úplatu je stanoveno na sobotu 28.5.2022 a neděli 29.5.2022 vždy od 10 do 14 hodin.

Prosím zákonné zástupce přijatých žáků, aby ke skenu zápisového lístku připsali den a čas, který si z těchto nabízených termínů a časů pro administrativní vyřízení přijetí ke studiu vybrali. 

Děkuji zákonným zástupcům a uchazečům za dosavadní spolupráci a těším se na další komunikaci a setkání s vámi. 

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

V Praze dne 19.5.2022

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2022 podávají stávající studenti maturitních tříd a opakující maturanti následujícími dvěma způsoby:

 1. v úterý dne 7.6.2022 vždy od 12 do 18 hodin osobně ve škole u p. Simona Vokála,
 2. vyplněnou přihlášku zašlete v termínu od 1.6.2022 do pondělí 27.6.2022 do 12 hodin současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz eva.vokalova@danae.cz.

  Po zadání přihlášek do systému CERTIS obdržíte tzv. výpis z přihlášky k MZ. Ten pečlivě pročtěte, zkontrolujte všechny zadané údaje a v případě, že ve výpisu z přihlášky shledáte chybu nebo nesprávný údaj, oznamte obratem p. Simonu Vokálovi na emailovou adresu simon.vokal@danae.cz

 Formulář přihlášky k maturitní zkoušce najdete na webovém odkazu https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ.pdf

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Návštěvní dny v měsících květen až do začátku června jsou stanoveny takto: 

v úterý 24. května 2022 od 14 do 18 hodin,

v sobotu 28. května a v neděli 29. května 2022 od 14 do 15 hodin,

v úterý 31. května 2022 od 14 do 18 hodin, 

v úterý 7. června 2022 od 14 do 18 hodin

v úterý 21. června 2022 od 14 do 16 hodin

ve čtvrtek 30. června od 10 do 12 hodin.  

Žádáme, abyste nám vybraný termín a čas návštěvy oznámili předem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

 Děkujeme.

Přihlášky do denní formy vzdělávání od školního roku 2022/2023 - další kolo přijímacího řízení , které se bude konat v měsíci červnu za účelem doplnění počtu žáků

Ředitelka školy vyhlašuje další - třetí - kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání. Přijímací řízení se uskuteční v týdnu od 6. 6. 2022

Přihlášky ke studiu od školního roku 2022/2023 do třetího kola přijímacího řízení do oborů vzdělání

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - denní forma vzdělávání, čtyřleté studium

63-41-M/02 Obchodní akademie - denní forma vzdělávání, čtyřleté studium

zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Specifika denní formy vzdělávání:

 • výuka ekonomických předmětů v AJ od 3. ročníku
 • zahraniční výjezdy pro studenty 2. a 3. ročníků
 • hostující učitelé ze zahraničních škol
 • studenti se podílí na dlouhodobých evropských projektech po boku zahraničních spolužáků
 • řečníci z řad odborníků a úspěšných podnikatelů 
 • velký důraz na praktickou výuku v angličtině
 • odborné praxe v zahraničí
 • důraz na jazykové vzdělávání 
V současné době zasílejte přihlášky do denní formy vzdělávání v 3. kole. Ke studiu budete přijati na základě pravidel pro přijetí ke studiu stanovených školou a zveřejněných v části uchazeč v případě, že nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na mailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. K vyplněné přihlášce přiložte oboustranně naskenované vysvědčení z 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy. Potvrzení lékaře není třeba.

Přijetí přihlášky emailem po jejim obdržení potvrdíme a zašleme informace o dalším postupu.  

Přihláška do čtyřletého studia, denní forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní vysvědčení opět vydáváme ve stanovených návštěvních dnech. Při vstupu do objektu školy prosím dodržujte aktuální hygienická pravidla. 

Maturitní ani ročníková vysvědčení nezasíláme poštou. Nežádejte to po nás. Děkujeme za pochopení. 

 

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Od školního roku 2022/2023 obnovujeme vzdělávání v denní formě pro absolventy devátých tříd základních škol ve čtyřletých oborech Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost. 

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok je zatím stanoveno na níže uvedené částky, ale může se vzhledem ke  změnám cen energií, nájmu, atd v řádu jednotek změnit:

denní forma vzdělávání OA, VSČ - 25.800,- Kč

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 25.800,- Kč

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. září 2021, tedy se zahájením školního roku 2021/2022, vstoupila škola do 30. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 1. prosince 2021

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy  

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete stále zasílat

Stále můžete podávat přihlášky ...

Uchazeči o přijetí ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 přijatí ve 2. kole přijímacího řízení konaného dne 14.5.2022

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Přihlášky do denní formy vzdělávání od školního roku 2022/2023 - další kolo přijímacího řízení , které se bude konat v měsíci červnu za účelem doplnění počtu žáků

Ředitelka školy vyhlašuje další - ...

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete