Aktuality

Přihlášky ke studiu od školního roku 2021/2022 podávejte co nejdříve, nejdéle však do 15. září 2021 a budete přijati bez přijímacích zkoušek

Zbývají nám ještě nějaká volná místa v níže uvedených oborech a formách vzdělávání.

Proto přihlášky ke studiu na naší škole od prvního nebo vyššího ročníku od školního roku 2021/2022 můžete podávat průběžně, nejdéle však do 15. září 2021, do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:  

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium.

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo na telefonním čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Přihlášky ke studiu na naší škole zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou.

Přihláška do čtyřletého studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_20202021_nastavba_editovatelna.pdf

 

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Nejbližší návštěvní den je stanoven 

na úterý 14. 9., 21. 9. a 28. 9. 2021 od 14 do 18 hodin. 

Žádáme, abyste nám vybraný čas návštěvy oznámili předem mailem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo sms na čísle 602 360 166 a abyste během návštěvy školy dodržovali aktuální hygienická pravidla.

Bez dodržení těchto zásad není vstup žákům ani návštěvám do SSŠ DANAÉ povolen. 

 

Všechny ostatní dotazy či požadavky s vámi rádi vyřídíme telefonicky na čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 15 hodin nebo na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

 

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní vysvědčení opět vydáváme ve stanovených návštěvních dnech. Přivstupu do objektu školy prosím dodržujte aktuální hygienická pravidla. 

Maturitní ani ročníková vysvědčení nezasíláme poštou. Nežádejte to po nás. Děkujeme za pochopení. 

 

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 19.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 19.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 24.000,- Kč

Dne 1. 9. 2021 započne škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. září 2021, tedy se zahájením školního roku 2021/2022, vstoupí škola do 30. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 18. června 2021

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy  

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu od školního roku 2021/2022 podávejte co nejdříve, nejdéle však do 15. září 2021 a budete přijati bez přijímacích zkoušek

Zbývají nám ještě nějaká volná ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započne škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete