Aktuality

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2021

Přihlášky k maturitě v termínu jaro 2021 můžete podávat osobně ve škole

v úterý 10. listopadu, 17. listopadu a 24. listopadu 2020 vždy od 14.00 do 16.00 hodin

nebo

elektronicky zasláním kompletně vyplněného a podepsaného formuláře “přihláška k maturitní zkoušce” současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz a eva.vokalova@danae.cz,

a to nejdéle do úterý 1. prosince 2020 do 12.00 hodin. Formulář přihlášky vám zašleme na základě osobního vyžádání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Později podané nebo později podané přihlášky k MZ jaro 2021, tedy po 1. prosinci 2020 po 12. hodině, nebudou akceptovány. 

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2021 podávají jedním ze způsobů výše uvedených jednak žáci současných maturitních ročníků, jednak i maturanti z minulých let k tzv. opravnému nebo náhradnímu termínu maturitní zkoušky nebo její části.

Pokud se rozhodnete pro osobní podání přihlášky k MZ jaro 2021 ve výše uvedených termínech osobně ve škole, pak  pak prosím o pečlivé dodržování hygienických pravidel.

V Praze dne 31.10.2020

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

 

Volná místa ke studiu ve š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy doplní na volná místa nové žáky do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání,

63-41-M-02 Obchodní akademie, čtyřleté studium, distanční forma vzdělávání, 

64-41-L-51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání.

Do každého z uvedených oborů vzdělání a forem vzdělávání škola vykazuje volnou kapacitu několika míst.

Své přihlášky ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku zasílejte na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a přiložte oboustranně naskenovaná vysvědčení z dosud absolvovaného studia. Taktéž můžete na tuto emailovou adresu zaslat své údaje do přihlášky v této podobě: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, u nezletilých uchazečů jméno a příjmení zákonného zástupce včetně kontaktu na něj. 

Na výše uvedenou emailovou adresu můžete též zaslat požadavek o informaci o studiu v případě, že jste na nějaké jiné škole již studovali a z osobních, zdravotních nebo rodinných důvodů studium nedokončili. Ozveme se vám obratem, nejdéle do dvou dnů. Poradíme Vám, v jakém oboru vzdělání, formě vzdělávání a od jakého ročníku je studium na naší škole pro Vás vhodné. 

Kompletní podrobné informace o přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 najdete v části UCHAZEČ. 

Návštěvní dny v listopadu 2020 pro veřejnost

Nejbližší stanovené návštěvní dny ředitelky školy pro stávající žáky školy a dny otevřených dveří pro uchazeče o studium ve školním roce 2020/2021 a od školního roku 2021/2022 jsou v měsíci říjnu a listopadu 2020 možné v níže uvedených termínech a pouze pro předem domluvené návštěvy:

3. listopadu, 10. listopadu, 17. listopadu a 24. listopadu, vždy od 14 do 16 hodin.

Všichni žáci, vyučující a uchazeči o studium, případně jiné návštěvy se předem ohlásí ředitelce školy na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. Při příchodu do budovy školy, při pobytu v prostorách školy a při odchodu ze školy jsou všichni účastníci povinni dodržovat aktuální hygienická a bezpečnostní opatření a používají roušky.  

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2020/2021 můžete zasílat mailem na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz, a to do kombinované a distanční formy vzdělávání v těchto oborech vzdělání:

64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium, 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium a 

63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium.

 

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke studiu od školního roku 2020/2021 v těchto oborech vzdělání a formách vzdělávání:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání

64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání 

Pro 1. kolo podávejte přihlášky na formulářích SEVT nebo jako žádost na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz do pondělí 2. března 2020.

Pro další kola následně po 2. březnu 2020 až do naplnění plánované kapacity. Přihlášky můžete podávat ke studiu od prvního i vyššího ročníku.

Pokud se chcete poradit o možnostech studia na naší škole, navštivte nás v návštěvních dnech zveřejněných v části aktuality.  Také můžete zavolat na telefonní číslo 602 360 166 nebo napsat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. Rádi Vám poradíme s výběrem oboru vzdělání a formou vzdělávání, která je pro Vás vhodná, s vyplněním přihlášky ke studiu a zodpovíme Vaše dotazy.

Kompletní podrobné informace o přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 najdete v části UCHAZEČ. 

 

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 24.000,- Kč

Dne 1. 9. 2020 započala škola 29. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. 9. 2020 vstoupila škola do 29. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 1. 9. 2020

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

AKTUALITY

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2021

Přihlášky k ...

Volná místa ke studiu ve š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy ...

Návštěvní dny v listopadu 2020 pro veřejnost

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2020 započala škola 29. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete