Aktuality

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete zasílat i v červenci a srpnu

Přihlášky ke studiu v níže uvedených oborech a formách vzdělávání od školního roku 2022/2023 mohou uchazeči o studium od 1. ročníku nebo od vyššího ročníku zasílat až do pátku 26. srpna 2022. 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium

63-41-M/02 Obchodní akademie - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, dvouleté studium.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. Potvrdíme vám přijetí přihlášky a pozveme k vyřízení přijetí ke studiu v nejbližším možném termínu.

Ke studiu budete přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Uchazeči o přijetí v kombinované a distanční formě vzdělávání mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz, příp. telefonicky na čísle 602 360 166, o prázdninách v pracovních dnech od 9 do 12 hodin.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte potvrzení přijetí přihlášky.

Přihlášky do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, jsou k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_nastavby_editovatelna.pdf

Neumístil se Váš syn/Vaše dcera na žádné škole v denní formě vzdělávání od září 2022?

Pokud se Váš syn/Vaše dcera neumístili na žádné střední škole v denní formě vzdělávání, nabízí naše škola zatím ještě několik volných míst v distanční formě vzdělávání v oborech vzdělání

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřleté studium

63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřleté studium.

Informace získáte na emailové adrese ředitelky školy eva.vokalova@danae.cz, příp. telefonicky na čísle 602 360 166, o prázdninách v pracovních dnech od 9 do 12 hodin.

Děkuji,

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy 

Vydáváni vysvědčení za školní rok 2021/2022

Vydávání vysvědčení za školní rok 2021-2022 proběhne

ve čtvrtek 30. června 2022 od 10 do 12 hodin. 

Další termín pro vydání vysvědčení bude

v úterý 30. srpna 2022 od 13 do 16 hodin

a potom až v průběhu následujícího školního roku. 

Podání přihlášky k maturitní zkoušce

Podat přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2023 bude možné až v průběhu listopadu 2022. Podrobné informace budou zveřejněny včas na tomto místě. 

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Návštěvní den v měsíci srpen je stanoven takto: 

v úterý 30. srpna 2022 od 12 do 16 hodin. 

Návštěvní dny v září se budou konat jako obvykle 

každé pracovní úterý od 14 do 18 hodin. 

Žádáme, abyste nám vybraný termín a čas návštěvy oznámili předem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

 Děkujeme.

Případné návštěvní dny v červenci na tomto místě zveřejním, ale nespoléhejte na ně. 

 

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Od školního roku 2022/2023 obnovujeme vzdělávání v denní formě pro absolventy devátých tříd základních škol ve čtyřletých oborech Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost. 

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok je zatím stanoveno na níže uvedené částky, ale může se vzhledem ke  změnám cen energií, nájmu, atd v řádu jednotek změnit:

denní forma vzdělávání OA, VSČ - 25.800,- Kč

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 25.800,- Kč

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. září 2021, tedy se zahájením školního roku 2021/2022, vstoupila škola do 30. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 1. prosince 2021

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy  

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete zasílat i v červenci a srpnu

Přihlášky ke studiu v níže ...

Neumístil se Váš syn/Vaše dcera na žádné škole v denní formě vzdělávání od září 2022?

Pokud se Váš syn/Vaše dcera ...

Vydáváni vysvědčení za školní rok 2021/2022

Vydávání vysvědčení za školní ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce

Podat přihlášku k maturitní zkoušce jaro ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete