Aktuality

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023 podávají stávající studenti stávajících maturitních tříd a opakující maturanti z minulých let následujícími dvěma způsoby:

Buďto v úterý dne 8.11., 15.11. a 22.11.2021 vždy od 14 do 18 hodin osobně ve škole u p. Simona Vokála

nebo

vyplněnou přihlášku zašlete v termínu od 1.11.2022 do 1.12.2022 do 12 hodin současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz a eva.vokalova@danae.cz

Formulář přihlášky k maturitní zkoušce najdete na tomto odkazu:

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ.pdf

Kompletní informace ke konání MZ 2023 najdete na webovém odkazu https://maturita.cermat.cz.

Po zadání přihlášek do systému CERTIS obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky k MZ, které si prosím zkontrolujte a v případě chyby ve vašich osobních údajích nebo v zadaných maturitních předmětech ihned informujte pana Simona Vokála na emailové adrese simon.vokal@danae.cz

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia u p. Michaly Maličké a p. Simona Vokála – vydávání potvrzení, dotazy ohledně systému skolaonline.cz, organizační záležitosti, ISIC karty, atd.

 Každé úterý od 11,00 do 13,00 hodin

Úřední hodiny ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové pro žáky a zákonné zástupce denního studia – projednání studijních záležitostí, uvolnění z TEV, uvolnění z výuky, atd. Uvedené záležitosti se mnou mohou zákonní zástupci nezletilých žáků kdykoli řešit i mailem na adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166 v uvedené době. 

 Každé úterý od 11,30 do 12,45 hodin

Žádám zákonné zástupce žáků denního studia, aby mi termín a čas návštěvy oznámili předem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Návštěvní dny pro žáky distanční a kombinované formy studia se budou konat jako obvykle 

každé pracovní úterý od 14 do 18 hodin. 

Žádáme, abyste nám vybraný termín a čas návštěvy oznámili předem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

 Děkujeme.

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Oznamujeme všem úspěšným maturantům, že maturitní vysvědčení si mohou vyzvednout každé pracovní úterý od 12 do 18 hodin u p. Simona Vokála.

 

Oznamujeme všem studentům, kteří si dosud nevyzvedli své ročníkové vysvědčení, že tak mohou učinit každé pracovní úterý od 12 do 18 hodin u p. Simona Vokála.

 

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2022/2023 mohou uchazeči o studium zasílat i nadále do těchto oborů a ročníků: 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná forma vzdělávání, čtyřleté studium - 3.ročník - 2 volná místa

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium - distanční forma, dvouleté studium - 1. a 2. ročník - 10 volných míst

                                                                         - kombinovaná forma, dvouleté studium - 1. a 2. ročník - 10 volných míst.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. Potvrdíme vám přijetí přihlášky a pozveme k vyřízení přijetí ke studiu v nejbližším možném termínu.

Ke studiu budete přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Uchazeči o přijetí ke studiu mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz, příp. telefonicky na čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte potvrzení přijetí přihlášky. Zpracování přihlášky nějaký čas trvá, očekávejte odpověď na váš požadavek do týdne. 

Přihlášky do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, jsou k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_nastavby_editovatelna.pdf

 

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Od školního roku 2022/2023 obnovujeme vzdělávání v denní formě pro absolventy devátých tříd základních škol ve čtyřletých oborech Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost. 

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok je zatím stanoveno na níže uvedené částky, ale může se vzhledem ke  změnám cen energií, nájmu, atd v řádu jednotek změnit:

denní forma vzdělávání OA, VSČ - 25.800,- Kč

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 21.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 25.800,- Kč

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. září 2022, tedy se zahájením školního roku 2022/2023, vstoupila škola do 31. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 1. září 2022

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy  

AKTUALITY

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce v ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete