Aktuality

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2021

Přihlášky k maturitě v termínu podzim 2021 můžete podávat již pouze elektronicky zasláním kompletně vyplněného a podepsaného formuláře “přihláška k maturitní zkoušce” současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz a eva.vokalova@danae.cz,

a to nejdéle do pátku 23. července 2021 do 12.00 hodin. Formulář přihlášky vám zašleme na základě osobního vyžádání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Později podané přihlášky k MZ podzim 2021, tedy po 23. červenci 2021 po 12. hodině, nebudou akceptovány. 

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2021 podávají jedním ze způsobů výše uvedených jednak žáci současných maturitních ročníků, jednak i maturanti z minulých let k tzv. opravnému nebo náhradnímu termínu maturitní zkoušky nebo její části.

V Praze dne 30. června 2021

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

 

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu od školního roku 2021/2022 podávejte co nejdříve, nejdéle však do 15. září 2021 a budete přijati bez přijímacích zkoušek

Zbývají nám ještě nějaká volná ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započne škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete