Aktuality

Přijímání ke studiu od školního roku 2021/2022

Aktuálně zveřejnilo vedení školy veškeré informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021 na naší škole pro všechny uchazeče o studium od prvního nebo vyššího ročníku v oborech vzdělání

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium.

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Přihlášky ke studiu na naší škole zasílejte současně v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a v listinné podobě pro 1. kolo do pondělí 1. března 2021, pro kola další během jara 2021 až do naplnění celkové kapacity školy.  

Přihláška do čtyřletého studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_20202021_nastavba_editovatelna.pdf

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE:

Pokud bude ke dni 1. 3. 2021 počet přihlášek do oboru vzdělání a formy vzdělávání roven nebo nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, škola nebude jednotnou ani školní přijímací zkoušku organizovat. Tato informace bude upřesněna a zveřejněna v této části v závislosti na počtu přijatých přihlášek nejdéle do pondělí 8. 3. 2021.  

AKTUALITY

Přijímání ke studiu od 2021/2022 během jara 2021 - přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek - podávejte přihlášky ke studiu i na jaře 2021 do června

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Distanční výuka trvá i nadále .....

V souladu s opatřeními vlády, ...

Informace pro maturitní třídy ve školním roce 2020/2021 - rozhodnutí o náhradním konání PMZ

Rozhodnutí o náhradním způsobu ...

Volná místa ke studiu ve š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2020 započala škola 29. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete