Aktuality

Informace pro maturitní třídy ve školním roce 2020/2021 - rozhodnutí o náhradním konání PMZ

Rozhodnutí o náhradním způsobu konání praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021

V návaznosti na aktuální legislativu, tj. především dle Opatření obecné povahy, č. j. MSMT – 3267-2021-1, vyvěšeno dne 29. 1. 2021, jsem dnešního dne rozhodla o náhradním způsobu konání praktické maturitní zkoušky konané písemnou formou následovně:

Obor vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, dvouletá distanční a dvouletá kombinovaná forma vzdělávání:

Praktická maturitní zkouška se koná písemnou formou z odborných předmětů ekonomika, účetnictví a právo v poměru otázek 1-3 ekonomika, 1-3 účetnictví a 1-3 právo. Praktická maturitní zkouška se koná formou písemného testu o třiceti otázkách, přičemž žák vybere správné řešení ze tří nabízených variant. Délka trvání praktické maturitní zkoušky je 60 minut.

Obor vzdělání 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce, čtyřletá distanční forma vzdělávání:

Praktická maturitní zkouška se koná písemnou formou z odborných předmětů veřejná správa, účetnictví a právo v poměru otázek 1-2 veřejná správa, 1-6 účetnictví a 1-3 právo. Praktická maturitní zkouška se koná formou písemného testu o třiceti otázkách, přičemž žák vybere správné řešení ze tří nabízených variant. Délka trvání praktické maturitní zkoušky je 60 minut.

Obor vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie, čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání:

Praktická maturitní zkouška se koná písemnou formou z odborných předmětů ekonomika,  účetnictví a právo v poměru otázek 1-3 ekonomika, 1-3 účetnictví a 1-3 právo. Praktická maturitní zkouška se koná formou písemného testu o 30 otázkách, přičemž žák vybere správné řešení ze tří nabízených variant. Délka trvání praktické maturitní zkoušky je 60 minut.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky písemnou formou pro všechny tři uvedené obory vzdělání je stanoveno takto:

30 až 27 správných odpovědí – výborně

26 až 23 správných odpovědí – chvalitebně

22 až 19 správných odpovědí – dobře

18 až 15 správných odpovědí – dostatečně

14 a méně správných odpovědí – nedostatečně.

Jiné úpravy maturitní zkoušky ani maturitních témat škola nestanovila.

RNDr. Eva Vokálová, v. r., ředitelka školy

V Praze dne 1.2.2021

AKTUALITY

Přijímání ke studiu od 2021/2022 během jara 2021 - přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek - podávejte přihlášky ke studiu i na jaře 2021 do června

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Distanční výuka trvá i nadále .....

V souladu s opatřeními vlády, ...

Informace pro maturitní třídy ve školním roce 2020/2021 - rozhodnutí o náhradním konání PMZ

Rozhodnutí o náhradním způsobu ...

Volná místa ke studiu ve š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2020 započala škola 29. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete