Aktuality

Přihlášky ke studiu od školního roku 2021/2022 podávejte co nejdříve, nejdéle však do 15. září 2021 a budete přijati bez přijímacích zkoušek

Zbývají nám ještě nějaká volná místa v níže uvedených oborech a formách vzdělávání.

Proto přihlášky ke studiu na naší škole od prvního nebo vyššího ročníku od školního roku 2021/2022 můžete podávat průběžně, nejdéle však do 15. září 2021, do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:  

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium.

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo na telefonním čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Přihlášky ke studiu na naší škole zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou.

Přihláška do čtyřletého studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_20202021_nastavba_editovatelna.pdf

 

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu od školního roku 2021/2022 podávejte co nejdříve, nejdéle však do 15. září 2021 a budete přijati bez přijímacích zkoušek

Zbývají nám ještě nějaká volná ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započne škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete