Aktuality

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022

V průběhu školního roku můžete podávat přihlášky ke studiu na poslední volná místa do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:  

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - distanční forma vzdělávání - čtyřleté studium - 1. a 2. ročník - žádné místo

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium - 3. a 4. ročník - 10 míst

63-41-M-02 Obchodní akademie - distanční forma vzdělávání - čtyřleté studium - 1. až 4. ročník - 2 místa

64-41-L-51 Podnikání - distanční forma vzdělávání - dvouleté studium - 1. a 2. ročník - 10 míst

64-41-L-51 Podnikání - kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium - 1. a 2. ročník - 10 míst

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Přihlášky ke studiu na naší škole zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou.

Přihláška do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_nastavby_editovatelna.pdf

 

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete stále zasílat

Stále můžete podávat přihlášky ...

Uchazeči o přijetí ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 přijatí ve 2. kole přijímacího řízení konaného dne 14.5.2022

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Přihlášky do denní formy vzdělávání od školního roku 2022/2023 - další kolo přijímacího řízení , které se bude konat v měsíci červnu za účelem doplnění počtu žáků

Ředitelka školy vyhlašuje další - ...

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete