Aktuality

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2022 podávají stávající studenti maturitních tříd a opakující maturanti následujícími dvěma způsoby:

  1. v úterý dne 7.6.2022 vždy od 12 do 18 hodin osobně ve škole u p. Simona Vokála,
  2. vyplněnou přihlášku zašlete v termínu od 1.6.2022 do pondělí 27.6.2022 do 12 hodin současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz eva.vokalova@danae.cz.

    Po zadání přihlášek do systému CERTIS obdržíte tzv. výpis z přihlášky k MZ. Ten pečlivě pročtěte, zkontrolujte všechny zadané údaje a v případě, že ve výpisu z přihlášky shledáte chybu nebo nesprávný údaj, oznamte obratem p. Simonu Vokálovi na emailovou adresu simon.vokal@danae.cz

 Formulář přihlášky k maturitní zkoušce najdete na webovém odkazu https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ.pdf

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete stále zasílat

Stále můžete podávat přihlášky ...

Uchazeči o přijetí ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 přijatí ve 2. kole přijímacího řízení konaného dne 14.5.2022

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Přihlášky do denní formy vzdělávání od školního roku 2022/2023 - další kolo přijímacího řízení , které se bude konat v měsíci červnu za účelem doplnění počtu žáků

Ředitelka školy vyhlašuje další - ...

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete