Aktuality

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete zasílat i v červenci a srpnu

Přihlášky ke studiu v níže uvedených oborech a formách vzdělávání od školního roku 2022/2023 mohou uchazeči o studium od 1. ročníku nebo od vyššího ročníku zasílat až do pátku 26. srpna 2022. 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium

63-41-M/02 Obchodní akademie - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté studium

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, dvouleté studium.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. Potvrdíme vám přijetí přihlášky a pozveme k vyřízení přijetí ke studiu v nejbližším možném termínu.

Ke studiu budete přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Uchazeči o přijetí v kombinované a distanční formě vzdělávání mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz, příp. telefonicky na čísle 602 360 166, o prázdninách v pracovních dnech od 9 do 12 hodin.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte potvrzení přijetí přihlášky.

Přihlášky do čtyřletého studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, jsou k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_nastavby_editovatelna.pdf

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete zasílat i v červenci a srpnu

Přihlášky ke studiu v níže ...

Neumístil se Váš syn/Vaše dcera na žádné škole v denní formě vzdělávání od září 2022?

Pokud se Váš syn/Vaše dcera ...

Vydáváni vysvědčení za školní rok 2021/2022

Vydávání vysvědčení za školní ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce

Podat přihlášku k maturitní zkoušce jaro ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete