Aktuality

Přihlášky do denní formy vzdělávání od školního roku 2022/2023 - další kolo přijímacího řízení , které se bude konat v měsíci červnu za účelem doplnění počtu žáků

Ředitelka školy vyhlašuje další - třetí - kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání. Přijímací řízení se uskuteční v týdnu od 6. 6. 2022

Přihlášky ke studiu od školního roku 2022/2023 do třetího kola přijímacího řízení do oborů vzdělání

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - denní forma vzdělávání, čtyřleté studium

63-41-M/02 Obchodní akademie - denní forma vzdělávání, čtyřleté studium

zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz

Specifika denní formy vzdělávání:

  • výuka ekonomických předmětů v AJ od 3. ročníku
  • zahraniční výjezdy pro studenty 2. a 3. ročníků
  • hostující učitelé ze zahraničních škol
  • studenti se podílí na dlouhodobých evropských projektech po boku zahraničních spolužáků
  • řečníci z řad odborníků a úspěšných podnikatelů 
  • velký důraz na praktickou výuku v angličtině
  • odborné praxe v zahraničí
  • důraz na jazykové vzdělávání 
V současné době zasílejte přihlášky do denní formy vzdělávání v 3. kole. Ke studiu budete přijati na základě pravidel pro přijetí ke studiu stanovených školou a zveřejněných v části uchazeč v případě, že nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou, ale pouze na mailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. K vyplněné přihlášce přiložte oboustranně naskenované vysvědčení z 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy. Potvrzení lékaře není třeba.

Přijetí přihlášky emailem po jejim obdržení potvrdíme a zašleme informace o dalším postupu.  

Přihláška do čtyřletého studia, denní forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete zasílat i v červenci a srpnu

Přihlášky ke studiu v níže ...

Neumístil se Váš syn/Vaše dcera na žádné škole v denní formě vzdělávání od září 2022?

Pokud se Váš syn/Vaše dcera ...

Vydáváni vysvědčení za školní rok 2021/2022

Vydávání vysvědčení za školní ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete