Aktuality

Uchazeči o přijetí ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 přijatí ve 2. kole přijímacího řízení konaného dne 14.5.2022

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o studium v denní formě vzdělávání na naší škole,

ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 jsou na základě přijímacího řízení ze dne 14. 5. 2022 přijati tito uchazeči:

DES OA 33/22, DES OA 23/22, DES OA 10/22, DES OA 24/22, DES OA 06/22, DES OA 16/22, DES OA 15/22, DES OA 17/22, DES OA 21/22, DES OA 31/22, DES OA 13/22, DES OA 05/22, DES OA 12/22, DES OA 25/22

Náhradník: DES OA 20/22 - bude přijat ke studiu v případě uvolnění místa 

DES VSC 28/22, DES VSC 33/22, DES VSC 10/22, DES VSC 13/22, DES VSC 31/22, DES VSC 34/22, DES VSC 08/22, DES VSC 15/22, DES VSC 23/22, DES VSC 18/22, DES VSC 29/22, DES VSC 14/22, DES VSC 16/22

Náhradníci: DES VSC 32/22, DES VSC 26/22, DES VSC 09/22, DES VSC 21/22 - budou přijati ke studiu v případě uvolnění místa 

Prosím, aby přijatí zákonní zástupci přijatých uchazečů o studium v případě zájmu o studium na naší škole zaslali naskenovaný zápisový lístek na mailovou adresu pokud možno co nejdříve, nejdéle do 10 pracovních dnů.

Vydání rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a smlouvy o poskytování vzdělávání za úplatu je stanoveno na sobotu 28.5.2022 a neděli 29.5.2022 vždy od 10 do 14 hodin.

Prosím zákonné zástupce přijatých žáků, aby ke skenu zápisového lístku připsali den a čas, který si z těchto nabízených termínů a časů pro administrativní vyřízení přijetí ke studiu vybrali. 

Děkuji zákonným zástupcům a uchazečům za dosavadní spolupráci a těším se na další komunikaci a setkání s vámi. 

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

V Praze dne 19.5.2022

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete zasílat i v červenci a srpnu

Přihlášky ke studiu v níže ...

Neumístil se Váš syn/Vaše dcera na žádné škole v denní formě vzdělávání od září 2022?

Pokud se Váš syn/Vaše dcera ...

Vydáváni vysvědčení za školní rok 2021/2022

Vydávání vysvědčení za školní ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete