Aktuality

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023 podávají stávající studenti stávajících maturitních tříd a opakující maturanti z minulých let následujícími dvěma způsoby:

Buďto v úterý dne 8.11., 15.11. a 22.11.2021 vždy od 14 do 18 hodin osobně ve škole u p. Simona Vokála

nebo

vyplněnou přihlášku zašlete v termínu od 1.11.2022 do 1.12.2022 do 12 hodin současně na emailové adresy simon.vokal@danae.cz a eva.vokalova@danae.cz

Formulář přihlášky k maturitní zkoušce najdete na tomto odkazu:

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ.pdf

Kompletní informace ke konání MZ 2023 najdete na webovém odkazu https://maturita.cermat.cz.

Po zadání přihlášek do systému CERTIS obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky k MZ, které si prosím zkontrolujte a v případě chyby ve vašich osobních údajích nebo v zadaných maturitních předmětech ihned informujte pana Simona Vokála na emailové adrese simon.vokal@danae.cz

AKTUALITY

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce v ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete