O škole / Cena za studium

Školné pro školní rok 2022/2023

Školné na školní rok 2022/2023 je na základě inflace a s tím souvisejícího nárustu výdajů školy na zabezpečení provozu školy stanoveno následovně:

denní forma vzdělávání Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost - 25.800,- Kč 

kombinovaná forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 21.000,- Kč - nejžádanější forma pro uchazeče z Prahy a okolí

dálková forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 21.000,- Kč 

distanční forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 25.800,- Kč - nejžádanější forma pro uchazeče mimopražské a ze zahraničí

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

AKTUALITY

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce v ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete