O škole / Cena za studium

Školné pro školní rok 2022/2023

Školné na školní rok 2022/2023 je na základě inflace a s tím souvisejícího nárustu výdajů školy na zabezpečení provozu školy stanoveno následovně:

denní forma vzdělávání Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost - 25.800,- Kč 

kombinovaná forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 21.000,- Kč - nejžádanější forma pro uchazeče z Prahy a okolí

dálková forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 21.000,- Kč 

distanční forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 25.800,- Kč - nejžádanější forma pro uchazeče mimopražské a ze zahraničí

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete stále zasílat

Stále můžete podávat přihlášky ...

Uchazeči o přijetí ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 přijatí ve 2. kole přijímacího řízení konaného dne 14.5.2022

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Přihlášky do denní formy vzdělávání od školního roku 2022/2023 - další kolo přijímacího řízení , které se bude konat v měsíci červnu za účelem doplnění počtu žáků

Ředitelka školy vyhlašuje další - ...

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete