O škole / Ojedinělost školy

Po deseti letech škola obnovuje výuku v denní formě vzdělávání

Po deseti letech, kdy především škola vyhověla potřebě Základní školy Mazurská vyučovat žákům ZŠ ve svých prostorách, obnovila naše škola od 1. 9. 2022 výuku a vzdělávání v oborech vzdělání 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M-02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, s následujícími specifiky a nabídkou pro své studenty z řad absolventů devátých tříd základních škol:

  • výuka ekonomických předmětů v AJ od 3. ročníku
  • zahraniční výjezdy pro studenty 2. a 3. ročníků
  • velký důraz na praktickou výuku v angličtině
  • odborné praxe v zahraničí
  • důraz na jazykové vzdělávání 

Přihlášky ke studiu můžete podávat v souladu s informaci umístěnou v části aktuality. 

Ojedinělost školy - VELMI ZKUŠENÝ A PROFESIONÁLNÍ TÝM PEDAGOGŮ

Na škole působí stabilní tým velmi zkušených, vstřícných a příjemných pedagogů s pochopením pro vzdělávání dospělých studentů i čerstvých absolventů základní školy.

Ojedinělost školy - VELMI ZKUŠENÝ A PROFESIONÁLNÍ TÝM PEDAGOGŮ

V rámci distančního, dálkového a kombinovaného studia působí na škole tým velmi zkušených, vstřícných a příjemných pedagogů s pochopením pro dospělé studenty.

V rámci denního studia působí na škole tým velmi zkušených, vstřícných a příjemných pedagogů s pochopením pro vzdělávání čerstvých absolventů základních škol.

Ojedinělost školy - ZKRÁCENÁ DOBA STUDIA

Škola vyučuje ve čtyřleté dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání v oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - na jiných školách jsou tyto formy a obory studia pětileté.

Škola vyučuje ve dvouleté dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání v nástavbovém studiu oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání  - na jiných školách je nástavbové studium v těchto formách tříleté.

Ojedinělost školy - VELMI PŘÍZNIVÉ ŠKOLNÉ

Školné na naší soukromé škole je jedním z nejnižších mezi ostatními školami poskytujícími vzdělávání v denní formě i v ostatních formách vzdělávání. 

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na ...

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky k maturitní zkoušce 2023

Vážení maturanti, v řádném, opravném i ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete