O škole / Ojedinělost školy

Po deseti letech škola obnovuje výuku v denní formě vzdělávání

Po deseti letech, kdy především škola vyhověla potřebě Základní školy Mazurská vyučovat žákům ZŠ ve svých prostorách, obnovuje naše škola od 1. 9. 2022 výuku a vzdělávání v oborech vzdělání 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M-02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, s následujícími specifiky a nabídkou pro své studenty z řad absolventů devátých tříd základních škol ve školním roce 2021/2022:

  • výuka ekonomických předmětů v AJ od 3. ročníku
  • zahraniční výjezdy pro studenty 2. a 3. ročníků
  • velký důraz na praktickou výuku v angličtině
  • odborné praxe v zahraničí
  • důraz na jazykové vzdělávání 

Přihlášky ke studiu můžete podávat v souladu s informaci umístěnou v části aktuality. 

Ojedinělost školy - VELMI ZKUŠENÝ A PROFESIONÁLNÍ TÝM PEDAGOGŮ

Na škole působí stabilní tým velmi zkušených, vstřícných a příjemných pedagogů s pochopením pro vzdělávání dospělých studentů i čerstvých absolventů základní školy.

Ojedinělost školy - ZKRÁCENÁ DOBA STUDIA

Škola vyučuje ve čtyřleté dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání v oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - na jiných školách jsou tyto formy a obory studia pětileté.

Škola vyučuje ve dvouleté dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání v nástavbovém studiu oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání  - na jiných školách je nástavbové studium v těchto formách tříleté.

Ojedinělost školy - VELMI PŘÍZNIVÉ ŠKOLNÉ

Školné na naší soukromé škole je jedním z nejnižších mezi ostatními školami poskytujícími vzdělávání v denní formě i v ostatních formách vzdělávání. 

AKTUALITY

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023

Kapacita v denní formě vzdělávání je již naplněna

Oznamujeme tímto, že kapacita v ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Podat přihlášku k maturitní zkoušce jaro ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete