O škole / Ojedinělost školy

Po deseti letech škola obnovuje výuku v denní formě vzdělávání

Po deseti letech, kdy především škola vyhověla potřebě Základní školy Mazurská vyučovat žákům ZŠ ve svých prostorách, obnovuje naše škola od 1. 9. 2022 výuku a vzdělávání v oborech vzdělání 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M-02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, s následujícími specifiky a nabídkou pro své studenty z řad absolventů devátých tříd základních škol ve školním roce 2021/2022:

  • výuka ekonomických předmětů v AJ od 3. ročníku
  • zahraniční výjezdy pro studenty 2. a 3. ročníků
  • hostující učitelé ze zahraničních škol
  • studenti se podílí na dlouhodobých evropských projektech po boku zahraničních spolužáků
  • řečníci z řad odborníků a úspěšných podnikatelů 
  • velký důraz na praktickou výuku v angličtině
  • odborné praxe v zahraničí
  • partnerské školy ve Finsku, Anglii, Dánsku, Španělsku, Holandsku, Irsku a na Maltě
  • důraz na jazykové vzdělávání 

Přihlášky ke studiu můžete podávat v souladu s informaci umístěnou v části aktuality. 

Ojedinělost školy - VELMI ZKUŠENÝ A PROFESIONÁLNÍ TÝM PEDAGOGŮ

Na škole působí stabilní tým velmi zkušených, vstřícných a příjemných pedagogů s pochopením pro vzdělávání dospělých studentů i čerstvých absolventů základní školy.

Ojedinělost školy - ZKRÁCENÁ DOBA STUDIA

Škola vyučuje ve čtyřleté dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání v oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - na jiných školách jsou tyto formy a obory studia pětileté.

Škola vyučuje ve dvouleté dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání v nástavbovém studiu oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání  - na jiných školách je nástavbové studium v těchto formách tříleté.

Ojedinělost školy - VELMI PŘÍZNIVÉ ŠKOLNÉ

Školné na naší soukromé škole je jedním z nejnižších mezi ostatními školami poskytujícími vzdělávání v denní formě i v ostatních formách vzdělávání. 

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023 můžete stále zasílat

Stále můžete podávat přihlášky ...

Uchazeči o přijetí ke vzdělávání od š. r. 2022/2023 přijatí ve 2. kole přijímacího řízení konaného dne 14.5.2022

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Přihlášky do denní formy vzdělávání od školního roku 2022/2023 - další kolo přijímacího řízení , které se bude konat v měsíci červnu za účelem doplnění počtu žáků

Ředitelka školy vyhlašuje další - ...

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započala škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete