O škole / Základní informace o škole

Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Již několik let je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.

Od školního roku 2022/2023 obnovuje škola výuku v denní formě vzdělávání v oborech vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie. Mezitím uvolnila prostory pro provoz Základní školy Mazurská. 

Ve školním roce 2021/2022 škola poskytuje vzdělávání již 30. rokem.

Je charakteristická kvalitní výukou, odpovědným a individuálním přístupem vyučujících k žákům, přátelskou atmosférou a vstřícným přístupem vedení školy a vyučujících umožnit vzdělávání a získat střední odborné vzdělání s maturitou všem uchazečům, kteří o studium na škole projeví zájem a kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Na škole odmaturovaly za její existence úspěšně stovky a tisíce absolventů v několika oborech vzdělání a v různých formách vzdělávání, (denní, dálkové, distanční a kombinované).

Škola se nachází v dosahu MHD nedaleko stanice metra Kobylisy.

Ve školním roce 2021/2022 vyučuje škola v několika třídách distančního a kombinovaného studia ve čtyřletých oborech Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost a ve dvouletém nástavbovém studiu Podnikání.

Ve školním roce 2021/2022 studuje ve škole 200 žáků. Celková kapacita školy je 500 žáků.

V oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost vyučuje škola dva světové jazyky v kombinaci angličtina - němčina. Ovšem umožní i kombinaci anglického jazyka s francouzským, španělským nebo ruským, pokud o to má uchazeč zájem. V distanční formě vzdělávání je v případě zájmu nabídka jazyků standartně rozšířena o španělský, ruský a francouzský jazyk. V nástavbovém studiu si žák zvolí studium buď anglického, německého, ruského nebo španělského jazyka. Při přijetí uchazečů o studium do vyššího ročníku zajistí škola vzdělávání žáků v jazycích, které doposud studovali.

V průběhu studia umožní škola zájemcům vykonat státní zkoušku z písemné a elektronické komunikace.

Úspěšnost absolventů při hledání pracovních příležitostí a přijetí na vyšší nebo vysokou školu je velmi vysoká.

AKTUALITY

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Přihlášky ke studiu v distanční a kombinované formě vzdělávání od školního roku 2022/2023

Kapacita v denní formě vzdělávání je již naplněna

Oznamujeme tímto, že kapacita v ...

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Podat přihlášku k maturitní zkoušce jaro ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete